Wat is kandidaatstelling voor verkiezingen?

Antwoord:

Bij de kandidaatstelling leveren politieke partijen of groeperingen hun kandidatenlijsten en andere stukken in bij de hoofdstembureaus. Op de kandidatenlijsten staan de namen van degenen die zich kandidaat stellen voor het betreffende vertegenwoordigende orgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of de Tweede Kamer.

De kandidatenlijst moet op een vastgestelde dag tussen 9:00 en 15:00 uur volgens een vastgesteld model worden ingeleverd op de hoofdstembureaus van de kieskringen. Als bij de vorige verkiezingen geen zetels zijn behaald, moet de lijst vergezeld gaan van minimaal 30 ondersteuningsverklaringen. Bovendien moet dan ook een waarborgsom worden betaald. Om 16.00 uur houdt het hoofdstembureau een openbare zitting waarbij de kandidatenlijsten onderzocht worden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend