Wat is jeugdzorg?

Antwoord:

Jeugdzorg is een vorm van hulpverlening voor jongeren en hun ouders. Het hangt van de situatie af, wat voor soort hulp zij kunnen krijgen.

Vormen van jeugdzorg

Er zijn verschillende vormen van jeugdzorg mogelijk:

  • hulp bij de opvoeding
  • dagbehandeling
  • jeugdbescherming
  • jeugdreclassering
  • geestelijke gezondheidszorg
  • gesloten jeugdzorg

Meer informatie

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Veel gemeenten hebben een Centrum Jeugd en Gezin. (CJG). Hier werken professionals van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. Deze hulpverleners weten wanneer een kind of jongere meer hulp nodig heeft. Kinderen en jongeren kunnen zo nodig via een jeugdteam van het CJG extra ondersteuning krijgen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-09-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend