Wat is instandhoudingssubsidie ?

Antwoord:

Instandhoudingssubsidie is bedoeld om uw rijksmonument in goede staat te houden. De subsidie is er voor alle rijksmonumenten, met uitzondering van woonhuizen. Deze subsidie wordt verstrekt over kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het monument. De subsidie wordt over een periode van 6 jaar uitgekeerd.

Regels hierover zijn vastgelegd in het Besluit rijkssubsidiƫring instandhouding monumenten 2011 (Brim 2011). In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten Brim 2011 staat beschreven welke kosten naar het oordeel van de minister subsidiabel zijn.

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een boerderij, molen, kerk, landhuis, park of archeologisch monument? Dan kunt u instandhoudingssubsidie of een laagrentende lening (de Restauratiefonds-hypotheek) aanvragen.

Overgangsjaar

Voor het Brim is 2012 een overgangsjaar. In 2013 wordt de instandhoudsregeling aangepast op basis van de evaluatie van de afgelopen 6 jaar. Meer informatie vindt u bij www.monumenten.nl.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-04-2012

Stuur door aan een vriend