Wat is instandhoudingssubsidie?

Antwoord:

Heeft u een rijksmonument dat niet primair bestemd is voor bewoning? Zoals een kerk, molen of fabriek? Dan kunt u voor het planmatig onderhoud instandhoudingssubsidie aanvragen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van het rijksmonument. De overheid stimuleert met deze subsidie regelmatig onderhoud van het monument.

De instandhoudingsregeling bestaat uit

Besluit en regeling zijn op 1 januari 2013 in werking getreden.

Sober onderhoud

De regeling gaat over een sober onderhoud. De subsidie is bedoeld voor het planmatig in goede staat houden van een monument. Dat betekent voornamelijk onderhoud, zoals schilder- en herstelwerk. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op met het vereiste begrotingsmodel.

Alle informatie over de subsidieregeling vindt u op www.monumenten.nl, de gezamenlijke website van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-05-2016

Stuur door aan een vriend