Wat is industrieel, flexibel en demontabel(IFD) bouwen?

Antwoord:

Met 'industrieel, flexibel en demontabel (IFD) bouwen' wordt bedoeld het op zodanige wijze ontwerpen en bouwen van woningen, kantoren, etc. dat deze met geringe kosten aanpasbaar zijn aan nieuwe omstandigheden.
Gedacht kan worden aan

  • het samenvoegen van kamers, nadat kinderen de ouderlijke woning hebben verlaten,
  • een gebouw zodanig ontwerpen dat in een kantoor eventueel een archief geplaats kan worden
  • of het eenvoudig kunnen herindelen van een bedrijfspand bij gebruikswijziging.

IFD-bouwen moet niet verward worden met 'aanpasbaar bouwen', dat betrekking heeft op voorzieningen voor ouderen en/of gehandicapten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend