Wat is immateriële schade of smartengeld?

Antwoord:

Immateriële schade is verdriet, pijn en verlies aan levensvreugde als gevolg van het letsel dat u heeft opgelopen. De uitkering voor immateriële schade heet ook wel smartengeld. De hoogte van deze uitkering hangt af van:

  • de ernst van het letsel;
  • de gevolgen van het letsel;
  • de omstandigheden van het misdrijf.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-07-2016

Stuur door aan een vriend