Wat is huiselijk geweld?

Antwoord:

Huiselijk geweld is lichamelijk, seksueel en/of psychisch geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het gaat hierbij om de relatie tussen geweldpleger en slachtoffer, niet om de plaats van het geweld. Het geweld kan dus ook buitenshuis plaatsvinden.

Vormen van huiselijk geweld zijn:

  • (ex-)partnergeweld (ook psychische mishandeling en stalking);
  • kindermishandeling, seksueel kindermisbruik en verwaarlozing;
  • ouder(en)mishandeling;
  • eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwenbesnijdenis of huwelijksdwang.

Meer informatie over huiselijk geweld vindt u bij het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend