Wat is hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)?

Antwoord:

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) is een vorm van voortgezet onderwijs die in totaal 5 jaar duurt. De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroeps onderwijs (hbo). De havo is gesplitst in de onderbouw (3 jaar) en de bovenbouw (2 jaar). Na de onderbouw kunnen leerlingen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs. De meeste leerlingen gaan door naar de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen leerlingen profielen kiezen. Daarmee kunnen zij zich in een bepaalde richting specialiseren.

Onderbouw havo

In de eerste 3 jaar van de onderbouw van de havo volgen leerlingen algemene vakken. De invulling van deze vakken is globaal beschreven in kerndoelen. De scholen bepalen zelf hoe zij deze kerndoelen invullen.

Een leerling die de onderbouw van de havo goed heeft doorlopen, kan doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De meeste leerlingen gaan door naar de bovenbouw van de havo.

Bovenbouw havo

De bovenbouw havo duurt 2 jaar en wordt ook wel tweede fase genoemd. In de tweede fase kiezen leerlingen een richting of profiel waarin zij zich specialiseren. Een profiel bestaat uit een aantal vakken. Naast verplichte vakken zijn er keuzevakken die horen bij het profiel en een deel vrije ruimte. De vrije ruimte kunnen leerlingen gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Aan het eind van de vijfde klas doen zij examen. Met een havo-diploma kan een leerling naar het hbo.

Profielen in de bovenbouw

In de bovenbouw van de havo kunnen leerlingen kiezen uit 4 profielen:

  • natuur en techniek (NT);
  • natuur en gezondheid (NG);
  • economie en maatschappij (EM);
  • cultuur en maatschappi (CM).

Door bij de vrije keuzevakken slim te kiezen, is het vaak mogelijk een zogenaamd dubbelprofiel te doen (bijvoorbeeld NT+NG).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Algemene informatie over de havo kunt u vinden in de Onderwijsgids voortgezet onderwijs. Een overzicht van de vakken en profielen in de tweede fase vindt u in het Zakboek tweede fase. 

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-10-2015

Stuur door aan een vriend