Wat is het zorgregister?

Antwoord:

Het zorgregister is een register waarin een aantal zorgaanbieders en zorginstellingen zich verplicht moet registreren. Daarnaast zijn er zorgaanbieders die zich vrijwillig kunnen registreren in het Zorgregister. Deze registratie ondersteunt de toezichtstaak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Verplichte registratie

Voor de volgende zorgaanbieders is de registratie verplicht:

  • privéklinieken
  • particuliere verpleeghuizen
  • particuliere verzorgingshuizen

Vrijwillige registratie

Vrijwillige registratie is mogelijk voor de volgende zorgaanbieders:

  • overige particuliere instellingen die zorg in combinatie met verblijf voor cliënten met een AWBZ-indicatie aanbieden
  • particuliere woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking, een chronische psychische aandoening en/of een langdurig verslavingsprobleem
  • particuliere instellingen voor kort verblijf voor cliënten met een AWBZ-indicatie (waaronder particuliere logeerhuizen, hospices)
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-06-2013

Stuur door aan een vriend