Wat is het verschil tussen privéklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s)? 

Antwoord:

Een zelfstandige behandelcentrum (ZBC) en privékliniek verschillen op de volgende punten van elkaar:

  • Een ZBC is gebaseerd op de samenwerking tussen 2 of meer medisch specialisten. Er kunnen ook basisartsen werkzaam zijn. In een privékliniek hoeven geen medisch specialisten werkzaam te zijn. Er kunnen ook alleen basisartsen, verpleegkundigen of fysiotherapeuten werken.
  • In een ZBC worden sommige behandelingen wel vergoed vanuit de zorgverzekering. Behandelingen in een privékliniek worden nooit vergoed vanuit de zorgverzekering.
  • Een ZBC moet bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) een toelating vragen volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) om zorg te mogen leveren. Privéklinieken hebben deze registratieplicht niet. Ze moeten wel geregistreerd zijn bij de IGZ, zodat de IGZ toezicht kan houden.

Meer informatie

Informatie over de zorg in privéklinieken en ZBC’s vindt u op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De vereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) geeft meer informatie over het ZKN-keurmerk voor zelfstandige klinieken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend