Wat is het verschil tussen het jeugdstrafrecht en het meerderjarigenstrafrecht?

Antwoord:

Voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar geldt het jeugdstrafrecht.

Vanaf 18 jaar is het meerderjarigenstrafrecht van toepassing (ook wel volwassenenstrafrecht genoemd). Het belangrijkste verschil is gelegen in de op te leggen straffen.

  • Jongeren tot 16 jaar mogen een celstraf van maximaal 1 jaar krijgen.
  • Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar is dat maximaal 2 jaar. De rechter kan daarnaast ook een taakstraf of geldboete opleggen. De zaak tegen een minderjarige wordt behandeld door de kinderrechter in een gesloten zitting.
  • Kinderen tot 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. De rechter kan hier wel bepaalde maatregelen opleggen, zoals verwijzing naar Bureau Jeugdzorg of het benoemen van een gezinsvoogd.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend