Wat is het verschil tussen het blokkeren en het opschorten van mijn bijstandsuitkering?

Antwoord:

Als de gemeente denkt dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering dan mag de gemeente uw uitkering blokkeren. Dat geldt ook als u een lagere uitkering zou moeten krijgen dan u nu ontvangt. De uitbetaling van de uitkering wordt dan stopgezet in afwachting van een beslissing om de uitkering te verlagen of te beëindigen.

Opschorten uitkering

Als u niet voldoet aan uw plicht om de gemeente in te lichten over veranderingen in uw situatie, of als u niet voldoet aan uw plicht om mee te werken, kan de gemeente uw uitkering opschorten. Uw krijgt dan een termijn waarbinnen u alsnog aan uw verplichtingen kan voldoen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-12-2014

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend