Wat is het verschil tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis?  

Antwoord:

Een verzorgingshuis biedt zorg en huisvesting aan ouderen die door ziekte en/of ouderdom niet zelfstandig kunnen wonen. Thuis wonen is voor hen ook niet mogelijk met hulp van naasten, mantelzorg of thuiszorg. Een plaats in het verzorgingshuis is vanaf 1 januari 2014 alleen beschikbaar voor mensen met een indicatie voor een zorgzwaartepakket 4 of hoger.

Een verpleeghuis is er voor zeer intensieve zorg al dan niet samengaand met medische behandelingen.

Verpleeghuizen en verzorgingshuizen bieden naast de reguliere zorg ook kortdurende zorg. U verblijft dan tijdelijk in een verzorgingshuis of verpleeghuis, bijvoorbeeld om te revalideren na een operatie, zware ziekte of ongeval.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend