Wat is het verschil tussen een rechtspersoon en een natuurlijk persoon?

Antwoord:

Een rechtspersoon kan alleen via een vertegenwoordiger rechtshandelingen verrichten, terwijl een natuurlijk persoon zelfstandig (dus zonder tussenkomst van een derde) rechtshandelingen kan verrichten.

Daarnaast bent u als natuurlijk persoon (bijvoorbeeld met een eenmanszaak) met uw privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van het bedrijf. Bij een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv of nv) bent u alleen in uitzonderlijke gevallen privé aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-02-2016

Stuur door aan een vriend