Wat is het verschil tussen de VUT, prepensioen (vroegpensioen) en levensloopregeling?

Antwoord:

Oudere werknemers stoppen eerder met werken door gebruik te maken van VUT-regelingen (of regelingen voor vervroegde uittreding) en prepensioen. Beide zijn fiscaal minder aantrekkelijk geworden, omdat de overheid wil stimuleren dat mensen langer doorwerken.

Bij de VUT-regelingen betalen de werknemers die nog actief werkzaam zijn, voor de pensioenen van de mensen die met VUT zijn gegaan. Prepensioen is een vervroegde pensioenuitkering.

De levensloopregeling was een individuele regeling om zorgverlof of een sabbatical op te nemen, of om eerder te stoppen met werken. De levensloopregeling is gestopt. Er is een overgangsregeling tot 1 januari 2022. 

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2013

Stuur door aan een vriend