Wat is het schooladvies in groep 8 van de basisschool? 

Antwoord:

Het schooladvies is het advies van de basisschool over het soort vervolgonderwijs dat het beste past bij uw kind. Basisscholen zijn verplicht een schriftelijk schooladvies te geven. Vaak wordt dit advies in een gesprek toegelicht. Aan de hand van het schooladvies kunt u een school voor voortgezet onderwijs kiezen voor uw kind.

Totstandkoming schooladvies

Het uiteindelijke schooladvies wordt vooral gebaseerd op:

  • het resultaat van de Cito-toets of andere eindtoets;
  • de leerprestaties tijdens de basisschoolperiode;
  • de interesses en motivatie van de leerling.

Toelating voortgezet onderwijs

Het schooladvies is niet bindend. U heeft als ouder de vrijheid om uw kind bij een ander type vervolgonderwijs aan te melden. De meeste middelbare scholen kijken echter wel naar het schooladvies bij de beslissing om een leerling toe te laten. Sinds 2015 mag de middelbare school de uitslag van de Cito-toets niet meer als doorslaggevend gebruiken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend