Wat is het project Weer Samen Naar School (WSNS)?  

Antwoord:

Scholen proberen kinderen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben, zoveel mogelijk op een reguliere basisschool te houden. Dit beleid heet 'Weer Samen Naar School' (WSNS). Het gaat om leerlingen die gedragsproblemen of moeite met leren hebben. Zoals leerlingen met ADHD, dyslexie of bepaalde vormen van autisme. Ook hoogbegaafde leerlingen hebben vaak extra aandacht nodig.

De organisatie

De organisatie van Weer Samen Naar School (WSNS) is geregeld in samenwerkingsverbanden. Een samenwerkingsverband bestaat uit een aantal basisscholen en 1 of meer scholen voor speciaal basisonderwijs. Ieder samenwerkingsverband heeft een Permanente Commissie Leerlingenzorg. Deze commissie beoordeelt of plaatsing van een leerling in het speciaal basisonderwijs noodzakelijk is. De commissie kan ook adviseren om een leerling andere ondersteuning te geven dan de scholen in het samenwerkingsverband kunnen bieden.

Financiering

Basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs die deelnemen aan het samenwerkingsverband WSNS, krijgen jaarlijks geld van de overheid. Dit extra budget is bestemd voor de opvang en begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ook is er elk jaar een bedrag beschikbaar voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg en de aanpak van de wachtlijsten.

 

De samenwerkingsverbanden WSNS stellen jaarlijks zorgplannen op voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Een zorgplan beschrijft hoe de opvang en de begeleiding van de leerlingen op school is geregeld. Reguliere basisscholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om interne begeleiders of remedial teachers aan te stellen. Remedial teachers zijn speciaal opgeleid om leerlingen extra te begeleiden. De scholen voor speciaal basisonderwijs vervullen binnen de samenwerkingsverbanden de rol van expertisecentrum. Daarnaast kunnen zij leerlingen opvangen die intensieve zorg nodig hebben.

Meer informatie

De samenwerkingsverbanden in WSNS worden in de toekomst vervangen door samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Informatie hierover vindt u bij het Informatiepunt passend onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

22-03-2013

Stuur door aan een vriend