Wat is het project Weer Samen Naar School?  

Antwoord:

Scholen proberen kinderen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben, zoveel mogelijk op een reguliere basisschool te houden. Dit wordt Weer Samen Naar School (WSNS) genoemd. Het gaat om leerlingen die gedragsproblemen of moeite met leren hebben. Zoals leerlingen met ADHD, dyslexie of bepaalde vormen van autisme. Ook hoogbegaafde leerlingen hebben vaak extra aandacht nodig.

De organisatie van Weer Samen Naar School is geregeld door regionale samenwerkingsverbanden van regulier en speciaal onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Dit kan op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas of op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Op de website www.passendonderwijs.nl is een overzicht van de samenwerkingsverbanden opgenomen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend