Wat is het project Weer Samen Naar School?  

Antwoord:

Met de invoering van de Wet passend onderwijs is de organisatie van Weer Samen Naar School vervangen door regionale samenwerkingsverbanden tussen reguliere en speciale scholen. De scholen werken regionaal samen om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Op de website www.passendonderwijs.nl is een overzicht van de samenwerkingsverbanden opgenomen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend