Wat is het onderwijskundig rapport voor de indicatiestelling?  

Antwoord:

Een onderwijskundig rapport maakte onderdeel uit van de indicatiestelling voor speciaal onderwijs. Met de invoering van de Wet passend onderwijs vervalt de landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering.  De regionale samenwerkingsverbanden van reguliere en speciale scholen besluiten zelf hoe zij de indicatiestelling regrlen en op welke wijze zij leerlingen indiceren voor extra ondersteuning. 

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend