Wat is het onderwijskundig rapport voor de indicatiestelling?  

Antwoord:

 Het onderwijskundig rapport voor de indicatiestelling is een rapport dat de basisschool opstelt. In dit onderwijskundig rapport beschrijft de basisschool waarom uw kind niet in het reguliere onderwijs kan blijven. Ook staat er in welke maatregelen de school heeft genomen om te proberen uw kind in het regulier onderwijs te laten blijven. Het rapport heeft u nodig voor het aanvragen van leerlinggebonden financiering (lgf of rugzak) of voor de toelating van uw kind tot het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Het rapport is bestemd voor de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) of voor de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI).

CvI en onderwijskundig rapport

De CvI gebruikt het rapport bij de beslissing of uw kind een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs of voor het toekennen van leerlinggebonden financiering (het rugzakje).

PCL en onderwijskundig rapport

De Permanente Commissie Leerlingenzorg  (PCL) gebruikt het rapport bij de beslissing of uw kind wordt toegelaten tot een school voor speciaal basisonderwijs. Ook wanneer uw kind overstapt van een school voor speciaal basisonderwijs naar een vergelijkbare school in een ander samenwerkingsverband, heeft u het onderwijskundig rapport nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderwijskundig rapport voor de indicatiestelling kunt u terecht bij het Landelijk informatiecentrum voor ouders 5010.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend