Wat is het onderwijskundig rapport in het basisonderwijs (bo)?

Antwoord:

Het onderwijskundig rapport is een rapport dat de basisschool maakt als uw kind de school verlaat. Dit gebeurt meestal aan het einde is van het basisonderwijs. Het kan echter ook tussentijds, als uw kind overstapt naar een andere basisschool. In het onderwijskundig rapport vindt u informatie over de resultaten en vorderingen van uw kind. Aan het eind van groep 8 bevat het rapport ook een schooladvies.

Inhoud onderwijskundig rapport

De school is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het rapport. In de wet is niet geregeld welke gegevens er precies in moeten staan. Toch kunt u er meestal de volgende gegevens over uw kind in vinden:

  • resultaten en vorderingen;
  • eventuele resultaten van extra hulp aan uw kind;
  • sociale en emotionele ontwikkeling;
  • werkhouding;
  • een schooladvies voor het voortgezet onderwijs.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend