Wat is Het Nieuwe Rijden?

Antwoord:

Het Nieuwe Rijden stimuleert energiezuinig rijgedrag.

Het Nieuwe Rijden is een maatregel om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil hiermee een vermindering van 1,5 Mton CO2-uitstoot bereiken. Dat komt overeen met het stilzetten van een half miljoen auto's gedurende een jaar.

Het Nieuwe Rijden levert gemiddeld een besparing van 10% op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Naast het positieve effect op het energieverbruik en de CO2-emissie heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve effecten op de verkeersveiligheid en op de levensduur van een auto.

Het programma Het Nieuwe Rijden wordt uitgevoerd door Agentschap NL. U kunt hier terecht voor adviezen over en hulp bij de invoering van Het Nieuwe Rijden in uw organisatie. Op de website www.hetnieuwerijden.nl vinden automobilisten tips waar ze direct hun voordeel mee kunnen doen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend