Wat is het maximumdagloon?

Antwoord:

Dit is het maximale loon per dag dat UWV mag gebruiken om uw uitkering te berekenen. Het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt 2 keer per jaar het maximumdagloon vast. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.

Hoogte maximumdagloon

Hoeveel het maximumdagloon is, vindt u bij UWV.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-12-2014

Stuur door aan een vriend