Wat is het Fonds Podiumkunsten?

Antwoord:

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst.

Het gaat het Fonds daarbij om kwaliteit in de meest diverse zin van het woord. De projecten moeten gericht zijn op een breed publiek.

Vanaf 2013 heeft het Fonds een budget van € 43 miljoen euro beschikbaar. Naast de nieuwe meerjarige activiteitensubsidie (2013-2016) verstrekt het Fonds Podiumkunsten verschillende soorten subsidies :

  • een 4-jarige regeling
  • enkelvoudige projectsubsidies
  • 2-jarige projectsubsidies
  • afnamesubsidies
  • individuele subsidies voor componisten en podiumkunstenaars
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-03-2015

Stuur door aan een vriend