Wat is het College voor de Rechten van de Mens?

Antwoord:

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke instantie die in Nederland de rechten van de mens en de naleving ervan beschermt. U kunt er vragen stellen over mensenrechten of een klacht over discriminatie indienen.

Sinds de oprichting van het College bestaat de Commissie Gelijke Behandeling niet meer. Alle taken zijn overgenomen door het College voor de Rechten de Mens.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend