Wat is het Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRI-HO)? 

Antwoord:

Het Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRI-HO) is een register met gegevens van alle studenten die zijn ingeschreven bij een hogeschool of universiteit. Het gaat alleen om inschrijvingen bij instellingen die worden bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het CRI-HO wordt beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Gebruik van het CRI-HO

  • Het ministerie van OCW gebruikt de gegevens als basis voor het bekostigen van de onderwijsinstellingen.
  • DUO gebruikt de informatie voor het toekennen van studiefinanciering aan studenten.
  • Hogescholen en universiteiten gebruiken de informatie voor planning en financiering van hun opleidingen.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-03-2013

Stuur door aan een vriend