Wat is het burgerservicenummer (BSN) in de zorg?  

Antwoord:

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek nummer voor iedereen die bij een Nederlandse gemeente is ingeschreven. BSN heette vroeger: sociaal-fiscaalnummer (sofinummer). Uw BSN wordt vermeld op uw verzekeringspasje en uw identiteitsbewijs.

Zorgverleners en zorgverzekeraars leggen uw BSN vast. Ze gebruiken het nummer bij het onderling uitwisselen van gegevens.

Het gebruik van het BSN-nummer in de zorg:

  • vermindert de kans op fouten bij het uitwisselen van gegevens
  • vermindert de kans op fouten bij de afhandeling van declaraties
  • voorkomt persoonsverwisselingen
  • biedt bescherming tegen identiteitsfraude
  • verhoogt de kwaliteit van de zorg: alle gegevens over uw behandeling zijn beschikbaar
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend