Wat is het Antenneregister?

Antwoord:

Het Antenneregister geeft een overzicht van antenne-installaties in Nederland. Zo kunt u zien waar in uw omgeving antennes staan en wat voor antennes dit zijn. Ook de antennes van radiozendamateurs zijn in het register opgenomen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend