Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Antwoord:

Het afspiegelingsbeginsel speelt een rol als een werkgever om bedrijfseconomische redenen meerdere werknemers tegelijk wil ontslaan. Bij het afspiegelingsbeginsel moet de leeftijdsopbouw in een organisatie voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk zijn. Zo wordt voorkomen dat de jongste werknemers die het kortst in dienst waren, als eerste worden ontslagen (“last in, first out”).

Leeftijdsgroepen

Stuurt een werkgever meerdere ontslagaanvragen tegelijk naar UWV? Dan kan UWV de werkgever vragen om inzicht in de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. De werkgever moet dan vermelden hoeveel mensen er in uitwisselbare functies werken binnen de volgende 5 leeftijdsgroepen:

  • 15 tot en met 24 jaar
  • 25 tot en met 34 jaar
  • 35 tot en met 44 jaar
  • 45 tot en met 54 jaar
  • 55 jaar en ouder

Van elke leeftijdsgroep komt de werknemer met het minste aantal dienstjaren als eerste in aanmerking voor ontslag. De werkgever kan soms afwijken van het afspiegelingsprincipe, bijvoorbeeld als hij bepaalde werknemers onmisbaar vindt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2015

Stuur door aan een vriend