Wat is het aanbod van een brede school?

Antwoord:

Het aanbod van een brede school kan verschillen per school. Het hangt er ook vanaf of het een school is voor primair onderwijs of een school voor voortgezet onderwijs. Naast activiteiten voor kinderen bieden sommige brede scholen ook activiteiten aan voor ouders.

Aanbod brede school primair onderwijs

Mogelijke activiteiten zijn:

  • voorschoolse opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar;
  • buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 12 jaar;
  • sportieve en creatieve activiteiten;
  • schoolmaatschappelijk werk.

Aanbod brede school voortgezet onderwijs

Mogelijke activiteiten zijn:

  • projecten rond thema's als veiligheid;
  • activiteiten in samenwerking met sportverenigingen en culturele organisaties;

Activiteiten brede school voor ouders

Mogelijke activiteiten voor ouders zijn:

  • opvoedingsondersteuning;
  • diverse cursussen;
  • ontmoeting met andere ouders en het uitwisselen van informatie.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend