Wat is groen onderwijs?

Antwoord:

Groen onderwijs betekent agrarisch onderwijs. Vroeger waren dit alleen opleidingen voor agrarische ondernemers. Nu is het groen onderwijs uitgebreid met opleidingen voor meer verschillende beroepen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de opleidingen in groen onderwijs op verschillende onderwijsniveaus.

Ontwikkeling groen onderwijs

Groen onderwijs is ontstaan vanuit de landbouwscholen en tuinbouwscholen. Groen onderwijs biedt nu meer opleidingen voor verschillende beroepen binnen de thema's van het ministerie van LNV. Voorbeelden van deze beroepen zijn hovenier, bloemist, levensmiddelentechnoloog en dierverzorger.

Groen onderwijs op verschillende onderwijsniveaus

Groen onderwijs wordt gegeven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Groen onderwijs in het mbo wordt verzorgd door agrarische opleidingscentra (aoc's). De aoc's bieden veel opleidingen aan op het gebied van natuur, milieu, voeding, recreatie en dieren.

Meer informatie

Voor meer informatie over groen onderwijs kunt u terecht op de website van het ministerie van LNV en de AOC Raad. Meer informatie over de groene opleidingen op het mbo kunt u vinden op de website groenonderwijs.com.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

28-06-2012

Stuur door aan een vriend