Wat is gezamenlijke voogdij over een kind?  

Antwoord:

Een voogd en zijn of haar partner kunnen aan de rechter vragen hen gezamenlijk met de voogdij te belasten. Ook kunnen ouders bij testament of bij notariële akte twee personen aanwijzen als voogd. Zowel partners van gelijk geslacht als van verschillend geslacht kunnen voogd worden van een kind. Dit heet gezamenlijke voogdij.

Voorwaarden gezamenlijke voogdij

Voor gezamenlijke voogdij door een voogd en zijn of haar partner gelden de volgende voorwaarden:

  • De partner heeft ook een goede persoonlijke band met het kind. Het uitgangspunt is dat het kind kan opgroeien in een veilige en vertrouwde omgeving bij beide voogden. In de wet staat niet uitgelegd hoe zo’n omgeving er precies uit moet zien. De rechter beoordeelt per geval of er aan de voorwaarden wordt voldaan.
  • Het belang van het kind staat voorop en mag niet in gevaar komen. Kinderen van 12 jaar en ouder worden altijd door de rechter gehoord.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-10-2014

Stuur door aan een vriend