Wat is gesloten jeugdzorg (jeugdzorgplus)?

Antwoord:

Gesloten jeugdzorg (jeugdzorgplus) is een vorm van zorg en behandeling voor jongeren bij wie de gedragsproblemen zo ernstig zijn dat ze bescherming nodig hebben voor zichzelf of voor anderen. Jongeren worden gedwongen opgenomen en krijgen in hun eigen belang hulp in een gesloten omgeving.

Bij jeugdzorgplus is sprake van een gedwongen opname van jongeren. De kinderrechter moet daarom een 'machtiging jeugdzorgplus' afgeven voor opname. Toch is jeugdzorgplus een vorm van zorg en niet bedoeld als straf.

Soort zorg

Onder jeugdzorgplus vallen:

  • gedwongen opname
  • gesloten verblijf
  • gedwongen behandeling

Samen met elke jongere wordt een hulpverleningsplan opgesteld. Hierin staan maatregelen, zoals afzondering of beperking van het telefoonverkeer.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

13-04-2015

Stuur door aan een vriend