Wat is geneeskundig geestelijke gezondheidszorg (geneeskundige ggz)?

Antwoord:

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (geneeskundige GGZ) omvat vrijwel alle hulpverlening, gericht op de behandeling van een psychische stoornis.

Psychische stoornissen zijn onder andere: schizofrenie, angststoornissen, dementie, verstandelijke beperking, ADHD en depressie. Voor hulp in de ggz heeft u een doorverwijzing van uw huisarts nodig.

Geneeskundige GGZ omvat:

  • Generalistisch basis GGZ (bijvoorbeeld psychologische hulp door een psycholoog)
  • Ambulante specialistische GGZ-zorg (bijvoorbeeld behandeling voor een depressie door een psychiater)
  • Behandeling en verblijf in een GGZ-instelling (psychiatrisch ziekenhuis of psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis)
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend