Wat is geneeskundig geestelijke gezondheidszorg (geneeskundige ggz)?

Antwoord:

Geneeskundig geestelijke gezondheidszorg (geneeskundige ggz) omvat vrijwel alle psychische hulpverlening, gericht op de behandeling van een psychische stoornis. Psychische stoornissen zijn onder andere: schizofrenie, angststoornissen, dementie, verstandelijke beperking, ADHD en depressie. Voor hulp in de ggz heeft u een doorverwijzing van uw huisarts nodig.

Geneeskundige ggz omvat:

  • eerstelijns psychologische zorg (bijvoorbeeld psychologische hulp door een psycholoog)
  • ambulante tweedelijns ggz-zorg (bijvoorbeeld behandeling voor een depressie door een psychiater)
  • behandeling en verblijf in een ggz-instelling (psychiatrisch ziekenhuis of psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis)
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-10-2013

Stuur door aan een vriend