Wat is gelijke behandeling op het werk?

Antwoord:

Tijdens de sollicitatieprocedure, op de werkvloer, bij de beloning en bij het ontslag mogen werkgevers geen onderscheid maken in bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en nationaliteit.

Dit is vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet, de Algemene wet gelijke behandeling en een aantal internationale verdragen. Voelt u zich ongelijk behandeld, dan kunt u terecht bij de het College voor de Rechten van de Mens. Die houdt toezicht op de naleving van wetten op het gebied van gelijke behandeling.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-08-2016

Stuur door aan een vriend