Wat is gehandicaptenzorg?

Antwoord:

Gehandicaptenzorg is de (langdurige) zorg die geleverd wordt aan mensen met een beperking. Het kan gaan om mensen met een zintuiglijke, lichamelijke of verstandelijke beperking, of een combinatie van deze soorten beperkingen.

Zorg voor mensen met een beperking wordt geregeld en betaald vanuit de:

  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend