Wat is gebruikelijke zorg?

Antwoord:

Gebruikelijke zorg is de zorg die iemand in het gezin of huishouden (partner, ouder, huisgenoot, vriend) kan geven. Als de gebruikelijke zorg langer duurt dan 3 maanden, spreekt men van mantelzorg. De gemeente beoordeelt welke gebruikelijke zorg beschikbaar is voor een cliënt. De cliënt ontvangt daarvoor geen professionele zorg.

Zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt dus pas in beeld als huisgenoten de noodzakelijke zorg niet op een verantwoorde manier kunnen bieden of daardoor te zwaar worden belast

Onder gebruikelijke zorg valt:

  • de zorg voor het huishouden
  • de zorg voor kinderen
  • dagelijks terugkerende taken als het verzorgen van maaltijden, het doen van boodschappen
  • kleine huishoudelijke taken die kinderen kunnen uitvoeren
  • kortdurende zorg door de partner
  • benutten van de bestaande voorzieningen, zoals een boodschappendienst of maaltijdendienst
  • kinderopvang of financieel-administratieve ondersteuning

Gebruikelijke zorg is alleen aan de orde als er sprake is van een gezamenlijk huishouden. Uitwonende kinderen vallen hier dus buiten.

Een drukke baan of studie is geen reden om niet voor het huishouden te kunnen zorgen. Overbelasting als gevolg van ziekte of handicap van één van de gezinsleden wel. Woont u alleen, dan is er geen gebruikelijke zorg mogelijk.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend