Wat is gebruikelijke zorg in de AWBZ?

Antwoord:

Gebruikelijke zorg is de zorg die iemand in het gezin of huishouden (partner, ouder, huisgenoot, vriend) kan geven. Als de gebruikelijke zorg langer duurt dan 3 maanden, spreekt men van mantelzorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt welke gebruikelijke zorg beschikbaar is voor een cliënt. De cliënt ontvangt daarvoor geen professionele zorg.

Onder gebruikelijke zorg valt:

  • de zorg voor het huishouden
  • de zorg voor kinderen
  • kleine huishoudelijke taken die kinderen kunnen uitvoeren
  • kortdurende zorg door de partner
  • benutten van de bestaande voorzieningen, zoals een boodschappendienst of maaltijdendienst
  • kinderopvang of financieel-administratieve ondersteuning

Gebruikelijke zorg is alleen aan de orde als er sprake is van een gezamenlijk huishouden. Uitwonende kinderen vallen hier dus buiten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-10-2014

Stuur door aan een vriend