Wat is gebruikelijke zorg in de AWBZ?

Antwoord:

Gebruikelijke zorg is de zorg die iemand in het gezin of huishouden (partner, ouder, huisgenoot, vriend) kan geven. Als de gebruikelijke zorg langer duurt dan 3 maanden, dan spreekt men van mantelzorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt welke gebruikelijke zorg beschikbaar is voor een cliënt. De cliënt ontvangt daarvoor dan geen professionele zorg.

Onder gebruikelijke zorg valt:

  • de zorg voor het huishouden
  • de zorg voor kinderen
  • kleine huishoudelijke taken die kinderen kunnen uitvoeren
  • kortdurende zorg door de partner
  • benutten van de bestaande voorzieningen, zoals een boodschappendienst of maaltijdendienst
  • kinderopvang of financieel-administratieve ondersteuning

Gebruikelijke zorg is alleen aan de orde als er sprake is van een gezamenlijk huishouden. Uitwonende kinderen vallen hier dus buiten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-10-2013

Stuur door aan een vriend