Wat is euthanasie?

Antwoord:

Euthanasie is levensbeëindiging door een arts op verzoek van een patiënt. Het doel van euthanasie om een einde te maken aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Ook hulp van de arts bij zelfdoding valt onder euthanasie. Euthanasie kan alleen plaatsvinden op verzoek van de betrokkene zelf.

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) kan u meer informatie geven over euthanasie. Persoonlijke vragen over euthanasie kunt u het beste met uw huisarts bespreken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend