Wat is er per 1 januari 2015 veranderd in het basispakket van de zorgverzekering?

Antwoord:

Vanaf 2015 is het volgende gewijzigd:

De inhoud van het basispakket wordt flink uitgebreid. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen:

  • Een deel van de zorg die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) viel, komt vanaf 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet te vallen. Het basispakket wordt hierdoor uitgebreid met vergoedingen voor:
  • mensen met een zintuiglijke handicap, zoals blindheid of doofheid
  • wijkverpleging: verpleging en verzorging thuis
  • langdurig verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.
  • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt voortaan vergoed. Met deze test kunnen chromosoomafwijkingen tijdens zwangerschap worden opgespoord. Voorwaarde is wel dat je een medische indicatie hebt of een combinatietest hebt gedaan waarvan de uitslag positief was.
  • Tot het basispakket worden als proef 5 nieuwe behandelingen en 2 geneesmiddelen toegelaten. Het gaat om bijvoorbeeld een bepaalde vorm van chemotherapie, vaccinaties bij huidkanker en de PTED-behandeling bij een hernia.

Uit het basispakket verdwijnt:

  • Psychische hulp voor kinderen. Per 1 januari 2015 worden gemeentes verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit komt door de invoering van de Jeugdwet. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de diagnose en behandeling van dyslexiezorg niet meer door de zorgverzekeraar vergoed.

Overige wijzigingen zijn:

  • Tijdelijke verpleeghuiszorg (revalidatie) na een operatie wordt voortaan ook nog vergoed als het verblijf niet aansluitend, maar wel binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis wordt aangevraagd.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-12-2014

Stuur door aan een vriend