Wat is onderwijs?

Antwoord:

Onderwijs is het overbrengen van kennis en vaardigheden met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geƫvalueerd. Onderwijs wordt binnen een, door de overheid bepaalde, structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid (onderwijzers, leraren en docenten).

Onderwijsstructuur

Algemeen in Nederland geldt:

 • Het onderwijs valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • Sinds 1900 is er in Nederland een leerplicht-wet. Er is een volledige leerplicht voor iedereen van 5  tot en met 16 jaar. Tot en met 18 jaar geldt een gedeeltelijke leerplichtig. Dit houdt in dat de leerling een startkwalificatie (mbo niveau2 diploma of hoger) moet hebben om niet meer leerplichtig te zijn.
 • Leerlingen van 19 tot 23 jaar zijn kwalificatieplichtig. Dit houdt in dat de onderwijsinstelling waaraan de leerling studeert verplicht is om haar uiterste best te doen om deze leerling op tenminste mbo niveau 2 te laten diplomeren.
 • Scholen zijn in Nederland ofwel openbaar, ofwel bijzonder, vanuit levensbeschouwelijke, godsdienstige of onderwijskundige achtergrond.

Niveaus

 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • In Nederland zijn er verschillende schooltypes voor het voortgezet onderwijs:
  • Praktijkonderwijs
  • vmbo, tevens leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
  • vmbo-t of mavo
  • havo
  • vwo (atheneum, gymnasium).
 • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op verschillende niveaus
 • Hoger onderwijs
  • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
  • Universiteit (wo)
 • Speciaal onderwijs
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-12-2015

Stuur door aan een vriend