Wat is een zorgzwaartepakket (ZZP)? 

Antwoord:

Een zorgzwaartepakket (ZZP) geeft aan welke noodzakelijke en passende zorg iemand nodig heeft. ZZP's zijn een onderdeel van de Wet langdurige zorg (Wlz) en tot einde 2015 van de overgangsregeling Awbz-zorg. Een ZZP geeft per soort zorg aan welke soort zorg u krijgt en hoeveel.

ZZP’s van cliënten bepalen hoeveel geld een zorginstelling krijgt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend