Wat is een Zorg- en adviesteam (ZAT)?  

Antwoord:

Een Zorg- en adviesteam - ook wel ZAT genoemd - is een zorgteam waarin diverse zorgverleners in en om de school samenwerken, om te zorgen dat elke jongere een diploma haalt. Tegengaan van schooluitval is daarbij een belangrijke tussenstap: om een diploma te kunnen halen, moeten jongeren op school blijven en hun opleiding afmaken. Het is de bedoeling dat elke school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs in 2011 een ZAT heeft.

Werkwijze

In een ZAT werkt onderwijzend personeel samen met de leerplichtambtenaar, het (school)maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg en de politie. De ZAT's zorgen ervoor dat signalen die kunnen wijzen op uitval snel en vakkundig worden beoordeeld en schakelen vervolgens zo snel mogelijk de juiste hulp in.

De ZAT's werken preventief. Preventie is dan ook een van de centrale punten van het jeugdbeleid. Doordat ze problemen eerder opsporen, kunnen ze deze sneller aanpakken.  

Meer informatie

Het Landelijk Steunpunt ZAT is onderdeel van het Nederlands Jeugdinstituut. Het biedt een helpdesk voor schoolbesturen, gemeenten, provincies en professionals in onderwijs en zorg en organisaties uit aanverwante werkterreinen.

Wilt u meer weten over de manier waarop leerlingen in uw omgeving worden ondersteund, dan kunt u het beste contact opnemen met een school, een Bureau Jeugdzorg of een Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2012

Stuur door aan een vriend