Wat is een Zorg- en adviesteam (ZAT)?  

Antwoord:

Een Zorg- en adviesteam - ook wel ZAT genoemd - is een multidisciplinair team waarin onderwijzend personeel samenwerkt met de leerplichtambtenaar, het (school)maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg en de politie. Kinderen die bij een ZAT worden aangemeld hebben complexe hulpvragen en problemen met gedrag en in de ontwikkeling. Een ZAT heeft als doel de problemen van leerlingen en gezinnen vroeg te signaleren, een diagnose te stellen en advies te geven over de meest geschikte integrale aanpak. Door deze preventieve aanpak wordt voorkomen dat de leerling uitvalt en de school zonder diploma verlaat.

Het Landelijk Steunpunt ZAT, onderdeel van het Nederlands jeugdinstituut (NJi) is een helpdesk voor scholen en zorgverleners.

Per 1 januari 2015 treedt de wet op de Jeugdzorg (Wjz) in werking. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De Centra voor Jeugd en gezin (CJG) krijgen een taak in de coördinatie van de zorg. Eén gezin, één plan is het uitgangspunt voor de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten. Voor meer informatie over de samenwerking tussen het ZAT en het CJG eruit ziet, kunt u terecht bij uw gemeente.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-12-2014

Stuur door aan een vriend