Wat is een Work Ability Index?

Antwoord:

Een Work Ability Index (WAI) is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die meet hoe goed werknemers geestelijk en lichamelijk in staat zijn hun werk te doen, nu en in de toekomst.

Uit deze WAI blijkt de duurzame inzetbaarheid van een werknemer. Een werkgever kan met de WAI tijdig signaleren of een werknemer mogelijk beperkt inzetbaar wordt. Hij/zij kan dan maatregelen nemen om uitval en arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-06-2013

Stuur door aan een vriend