Wat is een uitstalvergunning?

Antwoord:

Als u voor uw zaak een kraam wilt plaatsen, waren wilt uitstallen of een bord of een elektrisch speeltoestel wilt neerzetten, dan moet u zich houden aan regels voor de openbare orde (overlast), brandveiligheid en verkeersveiligheid. Deze regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. In sommige gemeenten hebt u een uitstallingsvergunning nodig. Soms heet deze vergunning ook uitstalvergunning. Als de uitstalling op gemeentegrond staat, kan het zijn dat u naast de uitstalvergunning ook precariobelasting moet betalen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-03-2015

Stuur door aan een vriend