Wat is een sociaal plan?

Antwoord:

Een sociaal plan is een overeenkomst tussen werknemersvertegenwoordiging (OR of vakbond) en de werkgever over de effecten van re-organisaties voor het personeel. Als de ondernemer zelf een sociaal plan opstelt is dat pas geldig als een individuele werknemer akkoord gaat en het plan ondertekent.

In een sociaal plan is opgenomen wat er moet gebeuren bij een beëindiging, inkrimping, overname, fusie of verplaatsing van de onderneming. Er staan afspraken in over personeelsreductie, functies en bijpassende salarissen voor het personeel dat in het bedrijf blijft en vergoedingen bij ontslag, loopbaanbegeleiding en outplacement voor het vertrekkende personeel.

In veel CAO's zijn afspraken gemaakt over een sociaal plan. De werkgever moet zich hier dan aan houden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2015

Stuur door aan een vriend