Wat is een sector in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)?  

Antwoord:

Een sector in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is te vergelijken met een sector op de arbeidsmarkt, zoals de zorg of de landbouw. Leerlingen kiezen aan het einde van het 2e jaar voor een sector. Hier hoort een vast vakkenpakket bij. Naast dit vaste vakkenpakket kunnen ze een keuzevak kiezen buiten hun eigen sector.

Sectoren in het vmbo

Elke vmbo-school kan onderwijs aanbieden in verschillende sectoren. Binnen de sectoren krijgen leerlingen onderwijs in beroepsgerichte programma's. Het vmbo kent de volgende sectoren:

  • Zorg en welzijn;
  • Techniek;
  • Economie;
  • Landbouw.

Er zijn ook vmbo-scholen die programma's aanbieden met een combinatie van onderdelen uit verschillende sectoren.

Meer informatie

Meer informatie over de sectoren in het vmbo vindt u in de Onderwijsgids voortgezet onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

22-10-2015

Stuur door aan een vriend