Wat is een schoolgids?

Antwoord:

De schoolgids is een gids voor ouders, verzorgers en leerlingen met informatie over een bepaalde school. Er staat in welk soort school het is, maar bijvoorbeeld ook welke doelstellingen de school heeft. In de schoolgids staan ook de rechten en plichten van de ouders, verzorgers, leerlingen en het schoolbestuur.

In de schoolgids staan ook de resultaten van eindtoetsen of examens, de voorzieningen voor leerlingen met specifieke behoeften, de wijze waarop onderwijstijd wordt benut en de vrijwillige ouderbijdrage.

Een verplicht onderdeel in de schoolgids is informatie over de klachtenregeling.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend