Wat is een risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E)?

Antwoord:

Dit is een lijst met alle risico’s die een bedrijf en het personeel daar lopen. Een RI&E bevat tevens een plan om mogelijke problemen op te lossen en de risico’s voor personeel en bedrijf terug te dringen.

Elk bedrijf met personeel is verplicht te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Een RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

24-06-2016

Stuur door aan een vriend