Wat is een Restauratiefonds-hypotheek?

Antwoord:

De Restauratiefonds-hypotheek is een laagrentende lening waarmee u de kosten van de restauratie van uw rijksmonument (gedeeltelijk) kunt financieren. Bent u eigenaar bent van een woonhuis of een boerderij zonder agrarische functie, dan komt u in aanmerking voor deze lening. De hypotheek heeft de volgende kenmerken:

  • De lening bedraagt maximaal € 300.000. Hoeveel u kunt lenen, hangt af van de onderhoudskosten.
  • De Restauratiefonds-hypotheek heeft een rente die 5% onder de marktrente ligt met een minimum van 1,5%. De rentevaste periode is 10 jaar, daarna ontvangt u een nieuw aanbod.
  • De Restauratiefonds-hypotheek is een annuïtaire lening. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. De leningschuld neemt na elke betaling af, daarmee neemt ook de rentevergoeding over de restschuld af.
  • De Restauratiefonds-hypotheek heeft een maximale looptijd van 30 jaar.
  • De afsluitprovisie van de Restauratiefonds-hypotheek bedraagt 1,5% met een minimum van € 100.
  • Als zekerheid wordt een recht van hypotheek gevestigd op het monument. Het restauratiefonds kan eventueel aanvullende zekerheden verlangen.
  • De uitbetalingen vinden plaats op declaratiebasis nadat u de hypotheekakte via de Bouwrekening gevestigd heeft. Er zijn factuurvereisten.

Meer informatie vindt u bij het restauratiefonds.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-05-2016

Stuur door aan een vriend