Wat is een Regionaal ExpertiseCentrum (REC)?  

Antwoord:

Een Regionaal Expertisecentrum (REC) is een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs in een regio. De REC's zijn ingedeeld naar onderwijscluster.

Een REC heeft de volgende taken:

  • ondersteuning geven aan ouders bij het indienen van een verzoek om indicatiestelling en het invullen van een aanmeldingsformulier
  • ondersteuning bieden aan ouders bij het zoeken van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een gewone school
  • inrichten en in stand houden van een Commissie voor de Indicatiestelling (CvI)
  • coördineren van de ambulante begeleiding
  • coördineren van de onderzoeksactiviteiten door de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio voor de indicatiestelling

Meer informatie

Voor meer informatie en adressen van REC's kunt u terecht bij de Stichting Projecten Speciaal Onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend