Wat is een redelijke vergoeding om de huurwoning te verlaten?

Antwoord:

Als richtlijn zou u van het volgende kunnen uitgaan. Een woning die verhuurd is, brengt minder op dan in onbewoonde staat. Het verschil kan grofweg gesteld worden op 10 tot 20%. Dit verschil zou u dan kunnen delen.

Voorbeeld

Een woning brengt in onbewoonde staat ongeveer € 200.000 op. Wordt de woning verhuurd? Dan zou u kunnen stellen dat de woning 15% minder opbrengt. Redelijk zou zijn het verschil te delen door 2 dus 15% van € 200.000 is € 30.000, gedeeld door 2 zou € 15.000 opleveren.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend