Wat is een pensioenbreuk?

Antwoord:

Verandert u van baan en stapt u dan ook over naar een ander pensioenfonds? Dan stopt de pensioenopbouw bij het oude fonds en u gaat bij het nieuwe fonds opnieuw pensioen opbouwen. Zo kunt u minder pensioen hebben als u met pensioen wilt gaan. U kunt dan onder bepaalde voorwaarden de waarde van het pensioen dat u opbouwde bij uw oude fonds inbrengen in de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Binnen 6 maanden nadat u van baan bent veranderd moet u een offerte voor waardeoverdracht aanvragen bij uw nieuwe werkgever of uw nieuwe pensioenuitvoerder. Of waardeoverdracht zinvol is kunt u berekenen met behulp van de rekenmodule van de Consumentenbond. 

Meer informatie over waardeoverdracht vindt u bij de Stichting Pensioenkijker.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2013

Stuur door aan een vriend